droga droga człowiek na rowerze staje się wolny...
adres e-mail (oficjalnie):
Marcin.Dumnicki@im.uj.edu.pl
adres e-mail (prywatnie):
dumnicki@wp.pl
oficjalnie więcej o mnie moje dzieci