Zbigniew Błocki
Jagiellonian University
Institute of Mathematics
Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Poland
office phone: +48 12 6647529
Zbigniew.Blocki*im.uj.edu.pl,
umblocki*cyf-kr.edu.pl (*=@)

CV

Some pictures
Publications

Lecture notes

Events (conferences, workshops, special semesters, etc.)

Prace magisterskie i doktorskie

Enigma

Teksty publicystyczne

Łojasiewicz Lecture

Institute of Mathematics

Narodowe Centrum Nauki

Annales Polonici Mathematici

Analysis & PDE

Useful personal web pages