Teksty publicystyczne

Enigma

pdf Z. Błocki, Kilka uwag o reformie szkolnictwa wyźszego, Nauka i szkolnictwo wyźsze 2(50) (2017), 251-257
O reformie szkolnictwa wyźszego, Cz. II, wywiad dla RMF, 17.09.2017
pdf Z. Błocki, Czyżby jednak w polskiej nauce coś drgnęło?, Pauza Akademicka 353 (2016), 1-2
pdf Z. Błocki, Ludzie waźniejsi niź budynki, Z naukowcami o nauce, Uniwersytet Jagiellonski, 2016
pdf Z. Błocki Kariera naukowa w Polsce. Czy da się zmienić coś co nie działa?, Debata Polskiej Akademii Umiejętności, Tomaszowice, 15.11.2015
Przemysł powinien finansować naukę, u nas często jest odwrotnie, wywiad dla RMF, 10.07.2015
pdf Z. Błocki, Ludzie zamiast budynków, Pauza Akademicka 302 (2015), 1-2
pdf Po 1989 r. nie zmieniliśmy w nauce zbyt wiele, wywiad dla PAP, 10.06.2015
pdf Z. Błocki Czas na zmiany w polskiej nauce, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, 11.05.2015
pdf Z. Błocki, K. Życzkowski, Czy można porównywać jabłka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych dziedzinach nauki, Nauka 2/2013, 37-46
pdf Z. Błocki, Pierwszy rok działalności Narodowego Centrum Nauki, Wiadomości Matematyczne 48, Nr 1 (2012), 85-90
pdf Z. Błocki, K. Życzkowski, Uwagi o stosowaniu metod bibliometrycznych przy ocenie pracy naukowców, przygotowane dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 2011, Pauza Akademicka 160 (2012), 1-2
pdf Z. Błocki, Pułapki oceny parametrycznej stosowanej przez MNiSW, Wiadomości Matematyczne 47, Nr 1 (2011), 73-76. Postscriptum

Back to main page